Blue Flower

 

 

Kursunuzun süresi nedir ve bu kursu takip edebilmek için neler gereklidir?

Kursumuz kasım ayının ilk haftasında başlar, ÖABT'den bir gün önce sona erer. Bir gün öncesinde son soru çözüm dersi olur. Kursumuza katılmak için evinizden internet bağlantınızın olması yeterlidir.

Edebiyat Öğretmenliği için Eski Dil dersi hangi ünitelerden oluşuyor ve kaç saat sürüyor?

ÖABT'de 18 soruluk Eski Türk Dili bölümünün en ayrıntılı işlendiği kursuz. 65 ders saati süren dil konuları sırasıyla  şunlardır: Dil bilim - Altayistik- Türkoloji- Fonetik- Morfolojinin Temel Kavramları- Köktürk Türkçesi-Uygur Türkçesi-Karahanlı Türkçesi- Harezm Türkçesi- Çağatay Türkçesi- EAT- Osmanlı Türkçesi-Kıpçak Türkçesi. Tarihi lehçelere geçmeden önce temel kavramlar edinilmelidir. Bu noktaya çok önem veriyoruz. 65 saatten aşağı dil dersi programlarının konu eksiği içereceğini unutmayınız. Dil dersi Ömür Hoca tarafından verilmektedir.

Dersler belirli bir programa göre mi işleniyor?

Ders programımız sene başında her öğrencinin mail adresine gönderilir ve dersler çok zorunlu durumlar dışında asla aksatılmaz.

Ders içinde soru çözümleri oluyor mu?

Derste anlatılan konular soru çözümleriyle desteklenmelidir. Bunun bilincinde olarak konu sonralarında sıcağı sıcağına test çözüyoruz.

Eski Dil dersi içerisinde Edebiyat mezunları  dönemlerin edebi eserlerini de görüyorlar mı?

Belirli bir dönemi gramer özelliklerinin, o dönemin edebi eserleriyle olan bağı inkar edilemez. Biz bir dönemi işlerken önce o dönemin edebi eserlerini işliyoruz, daha sonra o dönemin fonetik ve morfoloji özelliklerini işliyoruz. Örneğin Harezm Dönemi'ni işlerken öncelikle Nehcü'l-Feradis, Kısasü'l-Enbiya vb. eserleri göreceksiniz, daha sonra Harezm Dönemi'nin dil özelliklerini göreceksiniz. Sonrasında o dönemin eserlerinden çözümlemeler yapacaksınız ve son adım olarak dönemle ilgili sorular çözeceksiniz. Dil dersinin tüm bu adımları Ömür Hoca yönetiminde gerçekleştirilmektedir.

Alan eğitimi dersi alacak mıyım?

Alan eğitimi dersi, diğer derslerimiz gibi alanının uzmanı hocamız tarafından profesyonel şekilde verilmektedir. Alan eğitimi derslerimiz, hem Türkçe öğretmenliği hem de edebiyat öğretmenliği bölümlerine  Ankara Pegem Akademi alan bilgisi uzmanı Zuhal Bedirhan tarafından verilmektedir.

Bütün dersler aynı anda mı başlayacak?

Bütün dersler aynı zamanda başlamaktadır. Bir ders bitecek diğer ders onun yerini alacak gibi bir uygulama bizim anlayışımızda yoktur. Alan eğitimi dersi son 2 ayda verilir. Türkçe öğretmenliği kursumuzda Çocuk Edebiyatı ve Edebiyat Teorileri dersi ikinci dönem verilmektedir.

Eski Türk edebiyatı derslerinde uygulama olacak mı?

Eski Türk edebiyatı dersi, uygulama ve şerh olmadan anlam kazanamaz. Örneğin bir kasidede nesib bölümünün özelliklerini öğrenebilirsiniz ancak nesib beyitlerinden örnekler incelemedikçe bu konu hep eksik kalacaktır. Bunun öneminin farkındayız ve derslerimizi buna göre yönlendiriyoruz. Ayrıca nazm şerhleri ile edinilen teorik bilgileri destekliyoruz.

Yıl boyunca hangi derslerden kaç saat ders göreceğim?

Kursumuz edebiyat öğretmenliği bölümü için minimum 240 ders saatinden oluşur. Türkçe öğretmenliği bölümü için bu sayı 300'ün üzerine çıkmaktadır. Bunun sebebi Dört temel beceri ve alan eğitimi derslerinin iki ayrı hocadan iki defa işlenmesidir.

Haftada hangi dersten kaç saat göreceğiz?

Kursumuzda haftada minimum 8 ders saati görülür ancak o hafta işlenen konunun niteliğine göre bu sayının üzerine çıkılan haftalar da olmaktadır.

Kursa kaydımı nasıl yaptırabilirim?

Ömür Hoca'ya 0 505 571 65 08'den ulaşınız.

Dersler hangi günler ve saat kaçta yapılıyor?

Dersler hafta içi günlerde akşam yapılmaktadır. Ders hocasının ders süresini uzatma hakkı bulunur.

Öğrenciler sorularını Ömür Hoca'ya gönderebiliyor mu?

Öğrencilerimiz için 2 adet Whatsapp grubu kuruyoruz: Biri duyurular biri soru paylaşımı için. Öğrenciler kafalarına takılan konuları ayrıca hocaya sorabilmektedir. Ömür Hoca'ya Whatsapp ile sorular yöneltilebilmektedir.