Blue Flower

 

 

Aşağıda çeşitli dergilerde yayımlanmış yazılarımızdan bazılarının elektronik adresleri verilmiştir:

 

1. TÜRKÇEDE SÖZCÜK VURDUSU ÜZERİNE (TÜR:MAKALE, YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

Bu makalede parçalarüstü birimlerden olan vurgunun Türk dilinde sözcükte yer alan görünümleri üzerinde durulmuştur.

 

2. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNDE HECE ÖLÇÜSÜNÜN YERİ VE DİVAN Ü LUGATİ'T-TÜRK (TÜR:MAKALE, YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

Bu makalede İslamiyet öncesi edebiyatımızda hece ölçüsünün yeri sorgulanmış, hece ölçüsünün İslamiyet öncesi edebiyatın temel ölçüsü olmadığı. Alp Er Tunga Sagusu'nun aslında İslamiyet sonrası döneme ait olduğu ve aruzun müstefilün müstefilün failün kalıbıyla yazıldığı ileri sürülmüştür.

 

3. TARİHİ LEHÇELERDE OĞUZCANIN ETKİSİ( YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

 

4.ZAMİR N'Sİ, PRONOMİNAL N NEDİR?(TÜR:MAKALE YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

 

5. KÖKTÜRK TÜRKÇESİ-SÜMERCE ARASINDA ÇEKİM EKLERİ MUKAYESESİ(HENÜZ YAYIMLANMAMIŞTIR.)

 

6. YALIN ÜNLÜ (MONOFTONG)-İKİZ ÜNLÜ (DİFTONG) -ÜÇÜZ ÜNLÜ(TRİFTONG) - (TÜR:MAKALE YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

Türk dilinde vokallerin yan yana gelmesi genellikle yanlış olarak diftong terimiyle ifade edilmiştir. Yazar bu makalede söz konusu durumun hiatus olduğunu ve diftongun vokallerin yan yana gelmesinden farklı bir durumu iafde ettiğini örneklerle izah atmektedir.

 

7. ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMANIN TARİHİ GELİŞİMİ - (TÜR:MAKALE YAZAR: ÖMÜR GÜNER)

Bu yazıda öğrenilen geçmiş zaman kipi art zamanlı bir şekilde ele alınmıştır.

 

8. TÜRKÇENİN SÖZCÜK TÜRETME GÜCÜ ÜZERİNE BİR DENEME