Blue Flower

 

 

ÖABT'ye hazırlıkta konu anlatım noktasında oldukça sıkıntı olduğunu bu sınava hazırlanan tüm edebiyat öğretmenleri bilir. Bilgi kirliliği, birbirleriyle çelişen bilgiler, gereksiz ayrıntılar veya gerekli ayrıntılara sahip olamama gibi sorunlar sınavlara hazırlık kaynaklarının çoğunda henüz ilk sayfalarda fark edilir. 

         2005’ten beri KPSS’nin, 2013’den beri ÖABT’nin içerisinde aktif çalışan bir kurum olarak Türk dili ve edebiyatı ÖABT sınavına girecekler için hazırlık kaynakları oluşturmamamız düşünülemezdi. Adayların ayrıntılı konu anlatım ihtiyacını tamamen çözmek amacıyla çalışmalarımızda belirli bir konuyu incelerken o dönem için otorite niteliği kazanmış akademik kaynakları taradık, ÖABT açısından bu kaynakların önemli yerlerini tespit ettik. Tespit edilen bu yerleri yayınlarımıza alırken akademik bir dil kullanmaya dikkat ettik çünkü akademik bir sınava hazırlık kaynağının da akademik olması gerektiğinin bilincindeydik. Kitaplarımızda verdiğimiz her bilginin kaynağını dipnotlarla belirttik. Okuyucunun bir bilgi ile karşılaştığında dipnotta bilgi kaynağını görmesi bilimsel bakış açısının kaçınılmaz bir gereğidir. Böylece CMS makale yazım tekniği kullanılarak sahanın en ayrıntılı konu anlatımlarını hazırladık. CMS makale standardını seçmemizdeki amaç, bu yazım tekniğinin daha seri bir yazıma destek vermesi ve ders notu mantığına daha uygun bulmamızdır. Bazen aynı bilginin farklı kaynaklarda yer aldığını aynı dipnotta belirttiğimiz oldu. 

 

Bunun yanında kaynak belirtilmemiş bilgilerin kaynağını öğrenme ihtiyacı duyduğunuzda Ömür Hoca'ya sosyal medya veya 505 571 65 08 nolu  telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

İŞTE ÖABT'YE HAZIRLIKTA EN AYRINTILI YAYINLAR:

 

TÜRK DİLİ-TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ (474 sayfa)

 

ÖABT'ye hazırlık amaçlı oluşturulmuş bu yayınımız tüm fonetik konularını, Altayistik konularını, tarihi Türk lehçelerinin ses ve şekil özelliklerini içerir. 470 sayfanın üzerinde olan kitabımız ayrıntılı konu anlatımdan ve gramer çözümlemelerinden oluşur. Türk dilinin fonetik ve morfolojik gelişimi tablolar ve örnekler eşliğinde izah edilmiş, ezberden uzak bir konu anlatımı tercih edilmiştir. Kitabımız, ÖABT dünyasındaki otorite dil kitabıdır. Soruya bakış açısı kazandırması en önemli özelliğidir.


 Bu kitabı şu adreslerden satın alabilirsiniz:

https://www.kitapbir.com/turk-dili-tarihi-turk-lehceleri?search=%C3%B6m%C3%BCr%20g%C3%BCner

 

https://www.kitapsec.com/Products/2017-OABT-Turk-Dili-ve-Tarihi-Turk-Lehceleri-Ders-Notlari-Omur-Guner-94411.html

 

http://www.kitapajansi.com/Turk-Dili-Tarihi-Turk-Lehceleri,PR-2137.html

 

http://www.maksimumkitap.com/showbook.asp?bookid=184116&gclid=Cj0KEQiAiMHEBRC034nx2ImB1J0BEiQA-r7ctpXIQfWx9g-YgF9RHvfQyHcCKMyH603GkwR9wWyJheIaAuFr8P8HAQ

 

DİVAN EDEBİYATI (389 SAYFA)

ÖABT Divan edebiyatı kitabı, 40'tan fazla kaynağın taranmasıyla elde edildi. 230 adet dipnot ile bilgi kaynakları gösterildi. ÖSYM, metin tabanlı soruları sormayı sevdiği için nazım biçimleri ve türlerinin alt dalları bile örneklendirildi. Örneğin gazel türleri anlatılırken sürekli tanım yapmak yerine her gazel çeşidine örnek vererek örnekler üzerinde gazel çeşitlerini anlattık. 
11 gazel şerhine, 14 gazelin günümüz Türkçesine aktarılmasına yer verdik. Söz sanatları bölümünün sonuna 30 örnek beyit yerleştirdik. Kitabın son bölümünde Türk edebiyatındaki mesnevileri inceledik ve tümünün özetine yer verdik. Açık nokta kalmaması için divan edebiyatının halk edebiyatına yönelik mesnevileri olan ve genellikle mevlitlerin sonunda yer alan Kesikbaş Hikâyesi, Geyik Hikayesi, Cümcüme Sultan Hikayesi vb. mesnevilerini de ele aldık ve özetlerine yer verdik. Kitabın en sonuna ise sık rastlanılan mazmunlar sözlüğü ekledik.

 

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:
1. Bölüm
→ Divan Edebiyatının Temelleri
2. Bölüm
→ Divan Edebiyatında Biçim
3. Bölüm
→ Divan Edebiyatında Ölçü
4. Bölüm
→ Divan Edebiyatında Edebî Türler
5. Bölüm
→ Klasik Türk Edebiyatı Tarihi ve Sanatçıları
6. Bölüm
→ Divan Edebiyatında Nesir
7. Bölüm
→ Söz Sanatları
8.Bölüm
→ Metin Şerhleri
9. Bölüm
→ Türk Edebiyatındaki Mesneviler ve Özetleri

Makalelerle beraber 40’tan fazla kaynağın tarandığı yukarıda belirtilmişti. Bu kaynaklar kitapta dipnotlar ve kaynakça aracılığıyla belirtilmiştir ancak ana iskeleti oluşturan eserleri burada analım:

 

  • Tüm AÖF Ders Kitapları
  • Prof. Dr. Ahmet Mermer Ve Kom., Eski Türk Edebiyatına Giriş
  • Prof. Dr. Mustafa İsen Ve Komisyon, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay.
  • Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Divan Şiiri Şekil Bilgisi
  • Prof. Dr. Haluk İpekten, Eski Tür"k Edebiyatı Nazım Şekilleri Ve Aruz
  • Prof. Dr. İskender Pala, Divan Edebiyatı
  • Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi
  • Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi
    ve diğer kitap ve makaleler...

 

 Bu kitabı şu adreslerden satın alabilirsiniz:

 http://www.kitapajansi.com/Klasik-Turk-Edebiyati-Divan-Edebiyati-OABT-Ders-Notlari,PR-2458.html

http://www.kitapsec.com/Products/2017-OABT-Turk-Dili-ve-Turkce-Ogretmenligi-Icin-Klasik-Turk-Edebiyati-Ders-Notlari-Omur-Guner-Edebiyat-OABT-Uzaktan-Egitim-140711.html

https://www.kitapalalim.com/Kitap/2017-OABT-Turk-Dili-ve-Turkce-Ogretmenligi-Icin-Klasik-Turk-Edebiyati-Ders-Notlari-Omur-Gu-34492.html

 

 

HER YÖNÜYLE HALK EDEBİYATI(400 SAYFA)

 

ÖABT hazırlık halk edebiyatı ders notlarından oluşan bu yayınımız halk edebiyatı branşında ÖABT hazırlık kaynakları arasında en ayrıntılı konu anlatımdır. 

ÖSYM’nin soru tarzı düşünülerek her tür metinlendirilmiş, sanatçılar işlenirken şiir örneklerine yer verilmiştir. ÖSYM'nin halk edebiyatı soru tarzlarına uygun olarak sanatçılara ait tüm menkıbelere yer verilmiş, edebi türler incelenirken metinden türe giden bir anlatım sergilenmiştir.

 Bu kitabı şu adreslerden satın alabilirsiniz:
http://www.teminatkitap.com/urun/kpss-oabt-her-yonuyle-halk-edebiyati-ders-notlari-omur-guner

http://www.maksimumkitap.com/kitap/omur-hoca-2018-oabt-turk-dili-ve-edebiyati-ve-turkce-ogretmenligi-her-yonuyle-halk-edebiyati-ders-notlari-(197273).asp