Blue Flower

 ÖABT SINAVINDA SORULAN SORULARDA YER ALAN METİNLERİ BİZ ZATEN DERSLERİMİZDE VE KİTAPLARIMIZDA İŞLEMİŞTİK! 

 

 •  ÖABT'de fahriye bölümüyle ilgili bir soruda geçen beyite dikkat ediniz.  Divan edebiyatı kitabımızda kasidenin bölümlerini anlatırken bu tür bir soru geleceğini tahmin ettiğimiz için her bölümü beyitle örneklendirmiştik. Bakın fahriye bölümünü anlatırken hangi beyiti örnek vermişiz.

 

 

 

 • Dil kitabımızı satın alanlar 220. sayfaya lütfen baksınlar. ÖSYM'nin sorduğu paragraf 220. sayfada adım adım çözümlenmişti ve sözcüklerin tüm lehçelerdeki durumları tablolarda gösterilmişti.

 

 

 • Oğuz grubu(Batı grubu) dilerinin sorulacağını defalarca derslerde söylemiştik ve muhtemel soru kalıbını öğrencilerimize çözdürmüştük.

 

 • Türkçede dört tip kişi eki vardır. Türk dili tarihi boyunca bu dört tip kişi ekinin gelişimini derslerimizde işlemiştik ve muhtemel soru kalıplarını çözümlemiştik. Bu konuyu dersimizde nasıl işlediğimizi şu bağlantıdan görebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=qa5516IQocU

 • ÖSYM’nin gramatikal soruları karşısında kursiyerimiz yabancılık çekmedi çünkü derslerde gramatikal eski Türkçe sorularımız ile bol uygulama yapmıştık.

 

 • ÖABT’de Orhun Türkçesine ait olan aşağıdaki soruyu sınava giren herkes hemen hatırlayacaktır. Biz, derslerde yazıtlardan pek çok cümle ve paragrafı soru haline getirip öğrencilerimize çözdürmüştük.
 • ÖABT’de Maniheist Uygur eserlerinden olan Irk Bitig’den bir fal metni, gramatikal soru olarak adaylara soruldu. Bu eserden aldığımız metinleri biz daha önce gramer sorusuna dönüştürmüştük ve öğrencilerimize çözdürmüştük.

 

 

 •  ÖABT'de ÖSYM, adaylara Karahanlı Türkçesinden gramatikal soru yöneltti. Biz derslerimizde Türkçenin tüm tarihi dönemleriyle ilgili gramer sorusu kurgulamıştık ve öğrencilerimize uygulamıştık.

 

 

 • Nostratik Teori pek çok kursta, videoda, kitapta sorulma ihtimali düşük görüldüğü için kendine yer bulamadı. Biz açık nokta kalmaması için kursumuzda 250 dersten fazla yaptık. Aşağıda Nostratik Teoriyi işlediğimiz dersten bir kesit var. Önümüzdeki yıl da çok daha fazla soruyla, çok daha fazla dersle işleyeceğiz konuları. Bu konuyu işlediğimiz dersten bir kesit için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=u3bOUhPWl_I&feature=youtu.be

 

 •  Halk edebiyatı dersi sorularından biri masallarla ilgiliydi. Biz masalları, Billur Köşk Masallar gibi ünlü Türk masallarını ayrıntılı olarak işlemiştik.Bu dersimiz için şu bağlantıya tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=NMeJlBql6tM

 

 •  Halk edebiyatı dersi sorularından biri ilahi türüyle ilgiliydi. İlahi türünün çeşitli tarikatlarda aldığı isimler sorulmuştu. Bu konuyu işlerken bu isimlerin tamamı üzerinde durmuştuk. Bu dersten bir kesiti şu bağlantıdan izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=En2zvUf9-78